Bộ kết nối van -1/2" răng bên trong chống trượt (1.8GPM)

759305

TOP