Nhóm kết nối van -1/2" răng bên trong và bên ngoài đa năng chống trượt (1.8GPM)

759304

TOP